Školski

Kurs namenjen školskoj grupaciji dece organizovan je po malim grupama od 4 do 9 polaznika. Na ovom kursu, u zavisnosti od nivoa kojem pripadaju, deca usvajaju i razvijaju potrebne jezičke veštine i znanja.

Na prvom, početnom nivou, usvajaju se i primenjuju proste jezičke strukture, obogaćuje se vokabular i vežbaju izgovor i intonacija. Raznim kreativnim vežbama na ovom nivou deca počinju da prave prve korake u učenju čitanja kratkih jednosložnih I dvosložnih reči. Nakon tog nivoa, deca počinju i sa pripremom za pisanje, vežbanjem fine motorike ruke i pisanjem slova i prostih reči.

Na svim sledećim, višim nivoima, ujednačavaju se sve četiri jezičke veštine (slušanje, govor, čitanje i pisanje), i povezuju se sve usvojene jezičke strukture radi tečnije i bolje komunikacije na stranom jeziku. Ličnim angažovanjem, putem obrade zanimljivih tema i kroz kreativne aktivnosti prilagođene uzrastu i interesovanju dece, naši profesori uspevaju da decu motivišu, da unaprede stečeno znanje i da ih osposobe za dalji uspešan nastavak učenja.

Dva puta u toku školske godine roditeljima se šalju izveštaji sa detaljno opisanim nastavnim programom, odrađenim aktivnostima, i postignutim rezultatima deteta. Izveštaji se daju na polugodištu i pred sam kraj školske godine. Kurs traje tokom cele školske godine, sa ukupnim fondom od 68 časova i održava se dva puta nedeljno, po 60 minuta. Sertifikat o stečenom nivou znanja se dobija na kraju kursa.

 

11012992 1487433904914854 8862721969149822304 o 10636727 1487436944914550 8309858364975143377 o 10418398 1545761212415456 5671488507772681703 n 1614216 1545760419082202 2647541935086024438 o 1415241 1545760322415545 6558147924079427892 o 921419 1545761069082137 8189962317137391675 o 11888513 1487436751581236 616841656642855938 o 11889990 1487433748248203 500219483068963200 o 11227046 1477478662577045 3810645421783599961 o 11921876 1487441354914109 8509328630871296335 o 11947700 1487437088247869 3949510607118671717 o 11896308 1477478575910387 2003471362337644070 o 11892339 1477478545910390 8581105026494821799 o 11951719 1487436838247894 3689766613298957201 o 11947756 1477478459243732 4251083695263131125 o 11947707 1487433738248204 8278570968271806666 o 11999648 1487436851581226 6885832880819203741 o 11958325 1477478472577064 270811867248933899 o 11953482 1487431778248400 8920002222722034834 o 12006326 1487437598247818 4064323309650497158 n 12000799 1487431914915053 2331450904662185471 o 12006509 1487441341580777 5040764196849130739 o 12138459 1514051178919793 8280559286127406052 o 12466112 1545760965748814 4045144504056718422 o 13048237 1618642398460670 6198620089807751569 o 13418528 1647383495586560 4393597546619430975 o 13055148 1618642378460672 7755583344395342536 o 13122908 1618642051794038 6792961522811136754 o 13063466 1618642015127375 2367248165335385214 o